Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

mrsnobodyy
1055 347f 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viackisback ckisback
mrsnobodyy
dreamingofgoingthere:
“ Hallstatt, Austria
”

dreamingofgoingthere:

Hallstatt, Austria
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapampampam pampampam

September 14 2018

mrsnobodyy

September 11 2018

mrsnobodyy
5863 d10b
Reposted frompastelowe pastelowe viadeepbluex deepbluex
mrsnobodyy
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz

August 19 2018

mrsnobodyy

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

mrsnobodyy
0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viajethra jethra

August 06 2018

mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau
mrsnobodyy
9118 ba2f 390
Ty jedz. a ja będę na Ciebie patrzeć. 
Tak kocham na Ciebie patrzeć. 
Kocham.
Reposted frommysoul mysoul
mrsnobodyy
9589 18b2 390
Reposted fromteijakool teijakool
mrsnobodyy
9723 4578 390
mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
mrsnobodyy
5338 03e4 390
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakotfica kotfica
mrsnobodyy
mrsnobodyy
9310 70f5 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
3820 21e3 390
Reposted fromamatore amatore viaprzytulmnie przytulmnie
mrsnobodyy
mrsnobodyy
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek

August 03 2018

mrsnobodyy
1380 751c 390
mrsnobodyy
7264 388e 390
Reposted fromComboBreaker ComboBreaker viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl