Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

mrsnobodyy
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viakotfica kotfica
mrsnobodyy
Pierwszy pocałunek był obietnicą przyszłości.
— A no był.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viakotfica kotfica
mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
mrsnobodyy
4374 93eb 390
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo
mrsnobodyy

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiskowo niskowo
mrsnobodyy
Reposted fromDennkost Dennkost vianiskowo niskowo
mrsnobodyy
5750 f554 390
Reposted frombearded bearded viakudlaty kudlaty
mrsnobodyy
2705 e54a 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viayippie yippie
mrsnobodyy
3854 1d68 390
mrsnobodyy
9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayippie yippie
mrsnobodyy
8841 2961 390
Reposted fromoll oll vialittlemouse littlemouse
mrsnobodyy
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viaAmericanlover Americanlover

July 05 2019

5967 e906 390

ubersaws:

we live in a godless society

mrsnobodyy
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
mrsnobodyy
5662 bbe8 390
my spirit bird
Reposted fromdudku dudku viachowchow chowchow
mrsnobodyy
8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaterazjestlato terazjestlato

June 28 2019

mrsnobodyy
5416 b5cf 390
Reposted frompunisher punisher viachowchow chowchow
8542 899b 390
mrsnobodyy
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl